Teknik

Smerteplaster banner (Knæ)
Infrarøde bølger

HVAD ER INFRARØDE BØLGER OG HVORDAN INDVIRKER DE PÅ VORES KROP?

De infrarøde bølger er elektromagnetisk stråling, som lys, der ikke er synlige for det blotte øje og også kendt som bioenergetiske stråler. Vores krop modtager og udsender infrarøde bølger, der trænger ind i organiske stoffer og i vandet, hvilket medfører at der kan opnås en meget ensartet opvarmning. En klinik i Japan, som ledes af Dr. Toshiko Yamazaki, har med kæmpe succes udviklet medicinsk forskning ved hjælp af netop de infrarøde bølger (Far Infrared Waves). Resultaterne, der beskrives i hendes bog “The Science of Far Infrared Therapies”, har vist den evne, som disse bølger har, til at eliminere toksiner i kroppen. Disse toksiner er som regel syrlige, og kan derfor medføre en blokering af blodomløbet, hvis de ophober sig. Det er muligt at udvide blodkarrene og opløse toksinerne ved hjælp af infrarøde bølger, så de herefter kan udrenses gennem urinen og sved. Ifølge det sammendrag Dr. Tsu-Tsair Oliver Chi har skrevet om FIR udstyrs virkning på menneskekroppen, absorberes disse stråler selektivt af de væv, som har brug for en energiforøgelse. Dette fænomen kaldes “Resonansabsorbering”.

HVILKEN VIRKNING HAR DE INFRARØDE BØLGER PÅ VORES KROP?

  • De förbättrar oxygennivån i kroppen
  • De värmer upp och eliminerar fett, kemiska komponenter och toxiner från vårt blod, och på så sätt accelererar blodflödet
  • De eliminerar annat avfall och reducerar på det sättet den mängd av syra som finns i kroppen
  • De förbättrar perspiration och värmeregleringen
  • De lindrar smärta
  • De förbättrar muskelfunktionen
  • De accelererar läkningsprocessen i kroppen
  • De håller värme och förbättrar sömnkvaliteten
  • De förbättrar mikrokretslopp
Eksempel på placering af FIT Smerteplaster

HUR VERKAR ETT FIT PLÅSTER?

Placera FIT plåster på de angivna punkterna och vänta i två minuter, för att låta kroppsvärmen aktivera det akrylbaserade limet och säkerställa den bästa passningen. Efteråt verkar FIT Lady som en spegel som reflekterar kroppens egen energi, som tränger in i ett djup på ca 8-9 centimeter och ger en smärtstillande effekt.

Den reflekterande effekt i FIT plåster

Infraröda vågor utsänds från kroppen

Illustration af en arm

Illustration af en arm

USS

Penetrerende virkning 8/9 cm

Penetrerande verkan 8/9 cm

Cell aktivering

Penetrerende virkning 8/9 cm

Penetrerande verkan 8/9 cm

FINNS DET BIVERKNINGAR?

Eftersom dessa produkter inte innehåller läkemdel, så finns det ingen biverkningar heller bortsett från ” tillfrisknande”: Vilket är en naturlig process, som förekommer, när kroppen eliminerar toxiner. Det rekommenderas att fortsätta behandlingen. Om du får svår smärta avbryt behandlingen och återuppta behandlingen senare.

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN FIT THERAPY BÖRJAR VERKA?

Effekten varierar beroende på individens hälsotillstånd. Det är möjligt att känna de första resultaten på bara några minuter. Under alla omständigheter kan det ta upp till 24 timmar.

FRAMTIDSPLANER

Det finns många framtida användningsmöjligheter med FIT Therapy plåster. Förutom den analgetiska effekten är det också möjligt att använda FIT Therapy plåster till förbättring av kretslopp, ökad mikrocirkulation och förbättra muskeleffektiviten vid implementering av den fysiska styrkan och kroppens förmåga att anpassas i brist på funktionella förhållanden. De senaste undersökningar, koordinerat av professor Ricci från Verona universitet, har dessutom visat hur användning av FIT plåster i stor omfattning ökar fysiologisk stabilitet och som följd därav en förbättrad balans och koordinering av rörelse färdigheter. Dessutom användas FIT plåster för tillfället av professor Palombi till behandling av diabetes betingad magsår.

Naturlig smärtlindring utan medicin och biverkningar